Skip to content

Rada Naukowa

dr hab. Cała-Wacinkiewicz Ewelina prof. US Przewodnicząca Rady Naukowej

dr Bielarczyk Piotr

Czernicki F.

dr Filip Czernicki

Gołowkin-Hudała M.

dr Magdalena Gołowkin-Hudała

Klich A.

dr Aleksandra Klich Sekretarz Rady Naukowej

Rada Naukowa

dr Katarzyna Kowalska Julia

Krasnicka Izabela

Dr hab. Izabela Kraśnicka prof. UWb

SSR dr hab. Mariusz Nawrocki prof. US

Simic G.

Assoc. Prof. Goran Šimić PhD