Skip to content

Partnerzy

Patronat honorowy

PATRONAT HONOROWY_RPO_PANTONE_C_POLSKI_pion

Treść listu dostępna tutaj

Patronat medialny

chbeck_2019_poziom
Patronat medialny_rzeczpospolita
Patronat medialny_prawo_pl(1)
Patronat medialny_Logo Klinika 2
Patronat medialny_in gremipo

Finansowanie

FINANSOWANIE_mein_doskonala_nauka_on_white

Projekt został przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała Nauka”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn.zm.). Strony realizują umowę zgodnie z przepisami Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków (z późn.zm.).

 
Beneficjentem dofinansowania jest: Uniwersytet Szczeciński 
 
Konferencja uzyskała finansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr DNK/SP/548698/2022 w kwocie 49.000,00 zł
FINANSOWANIE_GAJE logo
Projekt został przyjęty do finansowania w drodze konkursu organizowanego przez Global Alliance for Justice Education (GAJE) 
w ramach Small Grant przyznawanych w 2022 r.. 
Beneficjentem dofinansowania jest: Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis – Współorganizator wydarzenia
 
Konferencja uzyskała finansowanie ze środków GAJE w wysokości 1.400,00 USD (5.834,50 PLN).

Partnerzy

PARTNER_MSBF
PARTNER_MARRIOTT SZZCY_Primary_RGB
PARTNER_nowe2021_logo_media[56914]

Instytutucje wspierające

INSTYTUCJA WSPIERAJA╠ĘCA_CMS_image001
INSTYTUCJA WSPIERAJA╠ĘCA_BOREK